14 Ağustos 2008 Perşembe

Lemmings hilesi

Fun
Tricky
Taxing
Mayhem


Level 1
..........
HCENNONPDW
ONICAJNNFP
NJMFLGALHM


Level 2
IJJLDLCCCL
CIOLMFLQDU
FMCIKLMOFR
JONHGINMHL


Level 3
NJLDLCADCY
CAJJDLMBEV
ICENNONPFJ
ONHGEKNNHJ


Level 4
HNLHCIOECW
MKJNLICCEJ
CINNMFMQFY
FLGIJNMOHX


Level 5
LDLCAJNFCK
NHLDMCEDEN
GEJJNDHBGM
HGAOLMNPHX


Level 6
DLCIJNLGCT
HLDMCIOEET
MJJNLHGCGN
GINNONHQHT


Level 7
HCAONNLHCX
LDMCAJNFEN
NHNKHGADGU
GAJJLDMBIN


Level 8
CINNLDLICJ
DICMJNNGEY
HLDLGIOEGY
IJHLDMGCIU


Level 9
CEJHMDLJCN
MCENLLDHEV
LDLGAJNFGS
NHLDMGADIR


Level 10
IKHMDLCKCT
CMNLLDMIEO
DLGIJNLGGL
HLDMGIOEIL


Level 11
OHOLHCALCW
CEKJOLIJEJ
LGANNLDHGY
NDIGEJNFIX


Level 12
HMDLCIOMCJ
IJHMDMCKEV
GINNLDLIGR
DMGIJNLGIO


Level 13
MDLCAKLNCS
NHOLICALEY
GAJHMLHJGU
MGANNLDHIL


Level 14
DLCIJNMOCM
HOLICMOMEW
IKHMDLGKGL
GINNLDMIIU


Level 15
HCEOLOLPCS
MDMCEJLNEY
NHMDLGALGX
GEJHMDMJIY


Level 16
CINLMDLQCQ
LMBIJNOOEY
HOLHGMOMGL
IJHOLIGKIT


Level 17
CEJHLFLBDX
ICANLOLPEQ
MDLGAJLNGJ
NJMDMGALIM


Level 18
IKJLNLBCDW
CINLMDMQET
DLGMJLMOGW
JOLIGMNMIP


Level 19
NJNNHCADDR
CAKHNNIBFN
LGANLMDPGP
OLIGAKLNIT


Level 20
JNNHCMNEDO
IJJLFMCCFR
GINNOLHQGQ
LIGIJNOOIN


Level 21
LNHCAJNFDR
NHLFMCEDFQ
GEJJNNHBHX
MGANNMDPIU


Level 22
FHCMKLNGDX
HLFMCIOEFW
IJJLFLGCHW
GINNMDMQIN


Level 23
LCENLLFHDW
LFMCEJLFFS
NHLFLGADHR
GEKHNNIBJJ


Level 24
CMNLLFLIDO
NMBIJNNGFS
JNNHGMOEHX
IJHLFMGCJX


Level 25
CAJJOFHJDM
MCANLLFHFU
LFLGAJNFHV
NJLFMGADJW


Level 26
MJHONLBKDS
BINNNFIIFM
FLGIJNLGHO
JNNIGMOEJK


Level 27
NJMFLCALDU
CAJJMFMJFR
LGAOLLFHHK
NFIGAKNFJX


Level 28
JONHCINMDT
MKHONICKFT
GINLNNHIHY
FMGIJNLGJR


Level 29
MNHCAKNNDL
OHMFMCALFW
GAKJMFHJHT
MGANNLFHJO


Level 30
FLCIKLMODO
JMFMCINMFQ
MJHMFLGKHR
GINLNNIIJL

Hiç yorum yok: